Dữ liệu biên mục
Bùi, Minh Vũ
Truyện cổ M'nông. Tập 4 / Bùi Minh Vũ s.t., b.s.. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2020
        619 tr. ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam
           
        ISBN: 9786043067651

        1.Văn học dân gian -- Truyện cổ -- Việt Nam  2.Dân tộc M'nông     I. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam . II. Nhan đề            398.209597 B9321V 2020
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.017630
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập