Dữ liệu biên mục
Linh Nga Niê Kdam
Văn học các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên (1975 - 2010) / Linh Nga Niê Kdam tuyển chọn, b.s.. - Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2020
        743 tr. : ảnh ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam

           Tóm tắt: Trình bày tổng quan văn học các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên. Giới thiệu các tác giả, tác phẩm sáng tác từ sau năm 1975 cho đến năm 2010: Y Điêng Kpă Hô Dí, Mioo Y Choi, Nay Nô, Đinh Thị Kim Phát..

           
        ISBN: 9786047027835

        1.Văn học hiện đại -- Nghiên cứu văn học -- 1975-2010 -- Việt Nam  2.Dân tộc thiểu số  3.Tác giả  4.Tác phẩm  5.Trường Sơn -- Tây Nguyên -- Việt Nam     I. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam . II. Nhan đề            895.92209 L7559K 2020
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.017628
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập