HƯỚNG DẪN T̀M TÀI LIỆU

Bước 1. Truy cập http://lib.bvu.edu.vn:803 (trang tra cứu tài liệu trực tuyến – OPAC của Thư viện).

Bước 2. Gơ điều kiện t́m kiếm vào ô T́m kiếm nhanh hoặc các dạng tài liệu cụ thể dưới mục Tài nguyên.

Bạn đọc cũng có thể T́m nâng cao để giới hạn kết quả t́m.

Bước 3. Nhấp chuột vào tên tài liệu quan tâm trong trang kết quả để xem chi tiết thông tin và t́nh trạng tài liệu.

Bước 4.Ghi lại thông tin cơ bản của tài liệu và Kư hiệu xếp giá.

Bước 5. Vào kho t́m kiếm tài liệu theo đúng Kư hiệu xếp giá.


Ví dụ: Quyển sách có nhan đề “Kinh tế vi mô″

Kư hiệu xếp giá: 338.5076 K555T 2009

Vị trí kho:  Đọc, Mượn. Số lượng: (12) D.001017-18, M.001347-54, M.010715-6

đ Quyển sách này nằm ở Kho ĐọcKho Mượn đ Lấy quyển có Kư hiệu xếp giá: 338.5076 K555T 2009

Minh hoạ:

chitiet