GIỚI THIỆU

 

Thư viện Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức được thành lập ngày 26/6/2009 Theo quyết định số 638/QĐ- ĐH BR-VT, trụ sở đặt tại cơ sở 2 số 01 Trương Văn Bang, P.7, Tp.Vũng Tàu.

1. Chức năng và nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Thư viện trường có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lư của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, mạng Internet...).

1.2. Nhiệm vụ

a. Tham mưu giúp lănh đạo Nhà trường xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường;

b. Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  của nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công tŕnh nghiên cứu khoa học đă được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương tŕnh đào tạo, giáo tŕnh, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

d. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, t́m kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các h́nh thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;

đ. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;

e. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;

g. Tổ chức, quản lư cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;

h. Thực hiện báo cáo t́nh h́nh hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Nhân sự

- Trưởng thư viện: CN. Lê Hồng Dương.

- Chuyên viên: 01 (CN).

- Nhân viên: 01 (TC).

2.2. Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ

- Tổ Bổ sung, xử lư tài liệu và phục vụ bạn đọc.

- Tổ tin học.

3. Cơ sở vật chất, vốn tài liệu

3.1. Cơ sở vật chất

Tổng diện tích 287 m2 bao gồm:

- Pḥng đọc tổng hợp: diện tích 125 m2, sức chứa 100 chỗ ngồi.

- Kho sách: diện tích 60 m2.

- Kho sách ngoại văn: diện tích 41 m2

- Thư viện điện tử: diện tích 60 m2 với 03 máy điều ḥa nhiệt độ, 40 máy tính kết nối Internet cáp quang tích hợp Wifi (Fiber vnn) tốc độ cao.

- 01 Server cài đặt phần mềm quản lư Thư viện, phần mềm Thư viện số.

- 03 máy tính, 01 máy in dành cho cán bộ thư viện sử dụng.

- 02 máy tính dành cho tra cứu tài liệu đặt tại Pḥng đọc tổng hợp và Kho tự chọn

- 01 máy nước uống nóng - lạnh.

3.2. Vốn tài liệu

Tổng số sách: 19.782 bản / 5.401 tên; 77 loại báo – tạp chí; hơn 600 Khóa luận tốt nghiệp, Đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ; hơn 1.000 CD-ROM các loại; hơn 10.000 tài liệu điện tử toàn văn.

4. Phần mềm quản lư thư viện, Thư viện số

- Phần mềm quản lư thư viện tích hợp mă vạch Libol version 6.0, quản lư mượn -  trả bằng mă vạch, tra cứu mục lục trực tuyến (OPAC) qua mạng nhanh chóng, chính xác.

- Phần mềm Thư viện số DSPACE version 5.3, với gần 11.000 tài liệu toàn văn, cho phép t́m kiếm và tải tài liệu điện tử phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu.

Liên hệ:

Trụ sở: Số 01 Trương Văn Bang, P.7, Tp. Vũng Tàu – Lầu 01

Điện thoại: (064) 3576630

Email: lib@bvu.edu.vn