Chào mừng bạn đọc tới thư viện
   Để sử dụng tài liệu của thư viện bạn đọc phải có một tài khoản để Đăng nhập
  Mặc định, Thư viện đã tạo sẵn cho bạn đọc một tài khoản để sử dụng. Tài khoản này sẽ được kích hoạt khi bạn đọc đến mượn tài liệu lần đầu tại thư viện.
  Nếu chưa có tài khoản, bạn đọc vui lòng liên hệ với thư viện để được cấp. Đăng ký
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 7407
 • Tổng số xếp giá: 23367
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 81
Tài liệu mới
 1. Đê biển và kè mái nghiêng / Thiều Quang Tuấn
 2. San hô Trường Sa - Tương tác giữa công trình và nền san hô / Hoàng Xuân Lượng (ch.b), Nguyễn Thái Chung, Phạm Tiến Đạt, Trần Nghi
 3. Chữ Hán thông dụng (Dành cho sinh viên học tiếng Hàn Quốc) / Lý Xuân Chung, Lý Kính Hiển
 4. Tổng thư mục nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam / Nguyễn Thị Thắm
 5. Xã hội Hàn Quốc: Truyền thống và biến đổi / Nguyễn Thị Thắm
 6. Hội thảo khoa học khởi nghiệp tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức trong thời kỳ hội nhập
 7. Conference on electronic commerce the opportunities and threats in the international economic integration
 8. Kỷ yếu hội thi khoa học sinh viên toàn quốc "Olympic kinh tế lượng và ứng dụng" năm 2016
Xem thêm ...

Danh sách bạn đọc mượn quá hạn

Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua
 1. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Viết Thông, ... [và những người khác] (152 lượt)
 2. Bài giảng đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : Lưu hành nội bộ / Lê Thị Hiếu Thảo (ch.b), Võ Minh Hùng (64 lượt)
 3. Bài giảng Thuế : Lưu hành nội bộ / B.s: Đỗ Thanh Phong (55 lượt)
 4. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh (ch.b), ...[và những người khác] (51 lượt)
 5. Starter TOEIC : Bulding TOEIC test - taking skills / Anne Taylor, Casey Malarcher (32 lượt)
Tìm nhanh

Tài liệu trong thư viện
Google
Số thẻ:
Mật khẩu:
Chào mừng bạn đọc tới thư viện

Giờ mở cửa

Thứ hai -Thứ sáu
Sáng: 07h30-11h30
Chiều: 13h30-17h30
Thứ bảy:
07h30-11h30
Lịch làm việc: 2/2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
  Kho: