Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/8997
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Văn Doanhvi
dc.date.accessioned2011-09-14T04:19:47Z-
dc.date.available2011-09-14T04:19:47Z-
dc.date.issued2009vi
dc.identifier.issn0868-2739vi
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/8997-
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseriesNghiên cứu Đông Nam á, số 5; tr. 15-25vi
dc.subjectNghiên cứu Đông Nam ávi
dc.titleVai trò trực tiếp của các Brahman ấn Độ đối với quá trình hình thành các quốc gia cổ đại đầu tiên ở khu vực Đông Nam ávi
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv140S52009015.pdf234,9 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.