Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7173
Title: Chăm sóc sức khoẻ và an ninh lương thực (Nghiên cứu trường hợp hai dân tộc thiểu số tại vùng núi huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Authors: Đào, Quang Vinh
Keywords: Dân tộc học
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Dân tộc học, số 1; tr. 90-104
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7173
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Tạp chí Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv208S1-22009090.pdf650,97 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.