Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5419
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Hữu Nghĩavi
dc.date.accessioned2011-09-14T03:22:57Z-
dc.date.available2011-09-14T03:22:57Z-
dc.date.issued2006vi
dc.identifier.issn0866-7276vi
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5419-
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Cộng sản, số 9; tr. 36-40vi
dc.subjectCộng sảnvi
dc.titleKiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình đổi mớivi
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S092006036.pdf2,86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.