Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4778
Title: Tìm hiểu phép toán hình thái, phương pháp di truyền và ứng dụng: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Ngô, Quốc Tạo (GV hướng dẫn)
Phạm, Đăng Tứ
Keywords: Toán hình thái (Ứng dụng tin học)
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4778
Appears in Collections:Ngành Công nghệ tri thức (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tim hieu phep toan hinh thai phuong phap di truyen va ung dung.pdf1,73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.