Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3913
Title: Lý thuyết điều khiển tự động: Giáo trình
Authors: Nguyễn, Phan Cường
Phạm, Văn Tâm
Keywords: Điều khiển tự động
Issue Date: 2016
Publisher: Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu - Khoa Điện - Điện tử
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3913
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT-Ly-thuyet-dieu-khien-tu-dong.rar4,04 MBcompressed Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.