Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 95 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Kiến trúc hệ thống quản trị mạng dựa trên XML: Luận văn Thạc sĩNguyễn, Văn Tam (Người hướng dẫn khoa học); Đinh, Thị Kim Ngọc
2009Hoàn thiện phương pháp tính lặp theo điều kiện Proton kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu để đánh giá hằng số cân bẳng của các đơn Axit đơn Bazơ từ dữ liệu ph thực nghiệm: Luận văn Thạc sĩĐào, Thị Phương Diệp (Người hướng dẫn khoa học); Phạm, Thị Thoan
2009Bước đầu nghiên cứu thành phần hoá học của lá cây đơn tướng quân (Syzygium Formosum Wall) họ Myrtaceae ở Thái Nguyên: Luận văn Thạc sĩPhạm, Thị Hồng Minh (Người hướng dẫn khoa học); Nông, Thị Liễu
2009Nghiên cứu chiết - trắc quang phức Đaligan trong hệ 1-(2 Pyridilazơ)-2-Naphton (PAN)-PH(II)-CCl3COOH và ứng dụng phân tích: Luận văn Thạc sĩHồ, Viết Quý (Hướng dẫn khoa học); Lê, Xuân Thứ
2009Giải pháp nâng cao độ an ninh thông tin trong mạng LAN không dây chuẩn IEEE 802.11i: Luận văn Thạc sĩNguyễn, Văn Tam (Người hướng dẫn khoa học); Vũ, Anh Tuấn
2001Khảo sát chất lượng nước sinh hoạt của một số cơ sở cung cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận : Luận văn thạc sĩNguyễn, Mộng Sinh (Hướng dẫn khoa học); Bùi, Văn Thơm
2009Bài toán tìm kiếm văn bản sử dụng giải thuật di truyền: Luận văn Thạc sĩVũ, Mạnh Xuân (Người hướng dẫn khoa học); Nguyễn, Văn Quyết
2009Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng IP: Luận văn Thạc sĩNguyễn, Gia Hiếu (Người hướng dẫn khoa học); Nguyễn, Tư Khoa
2008Giải pháp an ninh trong kiến trúc quản trị mạng SNMP: Luận văn Thạc sĩNguyễn, Văn Tam (Người hướng dẫn khoa học); Trần, Duy Minh
2008Mạng Wimax và thử nghiệm ở Việt Nam: Luận văn Thạc sĩLê, Bá Dũng (Người hướng dẫn khoa học); Nguyễn, Thị Thuỷ