Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20052
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Lê, Sĩ Trí (GVHD)
Hoàng, Văn Khiêm
Keywords: Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu -- Động lực làm việc
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết giữa các yếu tố ảnh hưởng và động lực làm việc của nhân viên Viettel Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ kết quả đạt được, nghiên cứu đưa ra các hàm ý quản trị để nhà quản lý đưa ra một số hàm ý chính sách giúp gia tăng động lực làm việc cho nhân viên.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20052
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang-Van-Khiem.pdf2,45 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.