Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19875
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Vũng Tàu - Côn Đảo: Luận văn thạc sĩ
Authors: Hồ, Văn Nhàn (GVHD)
Nguyễn, Ngọc Tường Vi
Keywords: Nguồn nhân lực
Quản lý nhân sự
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Qua phần lý luận và thực trạng đã đúc kết và đưa ra một số giải pháp giúp hoàn thiện công tác đào tạo NNL tại BIDV CN VT – CĐ một cách có hiệu quả hơn trong tương lai, xây dựng lực lượng cán bộ có phẩm chất tốt đạt đủ chất lượng và số lượng phục vụ định hướng phát triển của đơn vị theo kế hoạch đề ra trước tình hình cạnh tranh gay gắt với các đối thủ hiện nay và đáp ứng điều kiện hội nhập.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19875
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Ngoc-Tuong-Vi.pdf1,58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.