Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19815
Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty TNHH Happy Forest: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Hà, Thị Phương Huyền
Võ, Thị Thu Hồng (GVHD)
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Quản lý - Kinh doanh
Abstract: Du lịch là một ngành Công nghiệp không khói, một lĩnh vực đã đem lại một nguồn thu không nhỏ cho nền Kinh tế Quốc dân. Nó không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho đất nước mà nó còn tạo ra nhiều việc làm cho xã hội là đòn bẩy thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển. Ta có thể coi ngành du lịch như một chiếc cầu giao lưu văn hoá giữa các vùng trong mộtt quốc gia và các quốc gia khác trên toàn thế giới. Du lịch góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, mở rộng tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau về Truyền thống, lịch sử giữa các quốc gia trên thế giới, tạo nên sự hoà bình trên toàn nhân loại.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19815
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ha-Phuong-Huyen.pdf3,05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.