Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19810
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV- chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo: Luận văn thạc sĩ
Authors: Trần, Trọng Đạt
Nguyễn, Quyết Thắng (GVHD)
Keywords: Ngân hàng thương mại
Tín dụng ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19810
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-Trong-Dat.pdf2,15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.