Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19803
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Thuý-
dc.contributor.authorTrần, Trọng Khuê (GVHD)-
dc.date.accessioned2019-09-10T03:02:50Z-
dc.date.available2019-09-10T03:02:50Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19803-
dc.description.abstract“Các nhân tố tác động đến hiệu quả chống thất thu thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” được thực hiện nhằm khảo sát trên 279 cán bộ công chức ngành thuế công tác tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và áp dụng cả 2 phương pháp nghiên cứu là: phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Thời gian nghiên cứu khảo sát từ tháng 01/2018 đến tháng 06/2018, dữ liệu thứ cấp được thu nhập trong giai đoạn từ 2015-2017 tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu..vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.vi
dc.subjectThuế -- Bà Rịa Vũng Tàuvi
dc.titleCác nhân tố tác động đến hiệu quả chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Thanh-Thuy.pdf961,94 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.