Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19764
Title: Teaching Reading English Comprehension: Problems and Solutions
Authors: Le, Thi Mai
Keywords: English language -- Reading
Anh ngữ -- Kỹ năng đọc
Issue Date: 2019
Publisher: IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)
Series/Report no.: Volume 9, Issue 2 Ser. III. (Mar. - Apr .2019);pp. 10-14
Abstract: This paper aims to find out the difficulties encountering teachers in teaching Reading comprehension and give some suggested solutions to improve the reality of teaching reading. As a teacher of English, I realize that leaning and teaching Reading skill are extremely dull, especially low interests of both teachers and students, lack of reading strategies, students’ low proficiency, inappropriate reading teaching methods, the differences between teachers’ favors and students’ interests towards reading activities and so on. Therefore, I decided to study some challenges facing Vietnamese students as well as teachers in learning and teaching Reading skill. This paper consists of a number of some common difficulties that cause problems for both Vietnamese teachers and learners. The prominent obstacles included students’ low motivation and limited vocabulary, mixed ability, too difficult reading tasks. Thus, the paper is a useful reference resource to increase the effectiveness of teaching and learning reading skills for major students at Ba Ria – Vung Tau University. Key words: Reading comprehension, Difficulties, Challenges, Learners, English Tóm tắt: Tôi viết bài này nhằm mục đích tìm ra những khó khăn mà giáo viên gặp phải trong việc dạy kỹ năng Đọc hiểu, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm.nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ năng Đọc hiểu tiếng Anh. Là một giáo viên tiếng Anh, tôi nhận thấy rằng việc dạy và học môn Đọc thực sự đang là một bất cập, đặc biệt là cả giáo viên và sinh viên thiếu đi sự hứng thú , việc thiếu kỹ năng và chiến lược giảng dạy, hay việc áp dụng những phương pháp không thích hợp cũng như năng lực và trình độ của sinh viên còn khá hạn chế,... Vì vậy, tôi đã nghiên cứu một số thách thức mà học viên cũng như giáo viên Việt Nam thường phải đối mặt khi dạy và học kỹ năng này. Những khó khăn này bao gồm các vấn đề đến từ cả giáo viên và sinh viên nhưng tiêu biểu là việc người học thiếu hứng thú, thiếu vốn từ hay trình độ sinh viên không đồng đều hay những hoạt động liên quan đến kỹ năng này quá khó để sinh viên có thể thực hành. Bài viết này là một nguồn tham khảo hữu ích đề tăng cường tính hiệu quả trong việc dạy và học kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19764
ISSN: 2320–1959
Appears in Collections:Viện Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reading-Skills.pdf199,39 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.