Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19133
Title: Trang bị phần mềm quản trị sản xuất PM18 cho tàu dịch vụ hậu cần BV-96789TS
Authors: Phan, Ngọc Hoàng
Keywords: Tàu dịch vụ -- Quản trị sản xuất
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Abstract: Bài báo đề cập đến tính cấp thiết của việc trang bị phần mềm quản trị sản xuất cho các tàu dịch vụ hậu cần, nêu ra những yêu cầu về kỹ thuật, chức năng của phần mềm quản trị sản xuất và những lợi ích mang lại khi trang bị phần mềm này cho các tàu dịch vụ hậu cần.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19133
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan-Ngoc-Hoang.pdf223,16 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.