Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/18998
Title: Máy điện - Tập 1
Authors: Vũ, Gia Hanh (ch.b)
Trần, Khánh Hà
Phan, Tử Thụ
Nguyễn, Văn Sáu
Keywords: Máy điện
Máy biến áp
Thiết bị điện
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Citation: In lần thứ 5, có sửa chữa, bổ sung
Abstract: Trình bày Khái niệm chung về máy biến áp, những lí luận chung của máy điện quay, máy điện không đồng bộ. Kết cấu, nguyên lí đặc tính, công dụng, hiệu suất, sức từ của máy biến áp, máy điện quay và máy điện không đồng bộ
Description: 334 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/18998
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAYDIEN1.PDF109,07 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.