Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16216
Title: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ: Luận văn thạc sĩ
Authors: Phạm, Thị Hồng Nhung
Bùi, Hồng Điệp (Gvhd)
Keywords: Ngân hàng thương mại -- Huy động vốn -- Luận văn thạc sĩ
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: Ngân hàng thương mại với tư cách là một doanh nghiệp, một định chế tài chính trung gian hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là cung cấp vốn thu lời nhưng để cung cấp đủ vốn đáp ứng cho thị trường thì các ngân hàng cần huy động thêm từ bên ngoài. Vì vậy các NHTM rất chú trọng đến vấn đề huy động vốn đáp ứng cho nhu cầu kinh doanh của mình và có thể nói đây là chức năng quan trọng nhất của các NHTM.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16216
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.Pham-Thi-Hong-Nhung.pdf5,74 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.