Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16214
Title: Các yếu tố chất lượng dịch vụ tác động đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ huy động vốn tại ngân hàng Agribank – chi nhánh Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Lý, Ngọc Đông Hà
Phan, Đức Dũng (Gvhd)
Keywords: Ngân hàng thương mại -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: Nguồn vốn không chỉ là phương tiện kinh doanh chính mà còn là đối tượng kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại, v ốn là điểm đầu tiên trong chu kì kinh doanh của ngân hàng. Vì đó, ngoài nguồn vố n ban đầu cần thiết thì ngân hàng phải thường xuyên chăm lo tới vi ệc tăng trưởng nguồn vốn trong suốt quá trình ho ạt động của mình. Huy động vốn vì thế được coi là mảng nghiệp vụ khá quan trọng trong hoạt động của ngân hàng thương mại.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16214
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.Ly-Mgoc-Dong-Ha.pdf2,48 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.