Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16212
Title: Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng gởi tiền tiết kiệm tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Bà Rịa: Luận văn thạc sĩ
Authors: Ngô, Nguyễn Diễm Khanh
Phạm, Văn Tài (Gvhd)
Keywords: Ngân hàng thương mại -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: “Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển CN Bà Rịa” được thực hiện với mục tiêu khám phá mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm được cung cấp bởi Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Bà Rịa và sự hài lòng của khách hàng cá nhân, được đo lường tại các điểm giao dịch trực thuộc BIDV Bà Rịa. Từ đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ huy động vốn và sự hài lòng của khách hàng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16212
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo-Nguyen-Diem-Khanh.pdf2,42 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.