Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16207
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Internet banhking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Phạm, Duy Khánh
Nguyễn, Hải Quang (Gvhd)
Keywords: Ngân hàng thương mại -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: Việc triển khai ứng dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử nói chung và Internet Banking nói riêng trong thời gian qua tại thị trường nàycũng rất được các ngân hàng chú trọng nhằm giatăng tiện ích cho khách hàng đồng thời nâng cao nănglựccạnh tranh của mình. Internet banking đang trở thành một xu hướng chính trong thị trường tài chính ngày nay.Tuy dịch vụ Internet Banking cũng đã khá phổ biếnnhưng chưa nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng, vì nhiều yếu tố ảnh hưởng tới quyết định sử dụng dịch vụ.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16207
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.Pham-Duy-khanh.pdf1,11 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.