Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16202
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác thuỷ sản tại làng chài xã Phước Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Trần, Thị Ngọc Huỳnh
Phạm, Văn Tài (Gvhd)
Keywords: Khai thác thuỷ sản -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: “Nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác thủy sản tại làng chài xã Phước Tỉnh, Bà Rịa Vũng Tàu” từ phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp đã rút ra được những lý luận cơ bản vững chắc làm nền tảng cho việc phân tích thực trạng hiệu quả khai thác thủy sản trong giai đoạn từ năm 2011 – 2016 của địa bàn xã.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16202
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.Tran-Thi-Ngoc-Huynh.pdf2,97 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.