Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16148
Title: Chính sách phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản từ sau năm 1945 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Lâm, Ngọc Như Trúc (GNHD)
Trần, Tuấn Kiệt
Keywords: Nguồn nhân lực -- Lập kế hoạch -- Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Ngôn ngữ - Văn hoá - Quan hệ Quốc tế
Description: 83 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16148
Appears in Collections:Ngôn ngữ Nhật Bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-Tuan-kiet.pdf4,51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.