Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16122
Title: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần giấy Sài Gòn: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Lê, Thu Hằng (GVHD)
Nguyễn, Thị thu Thảo
Keywords: Kế toán tài chính -- Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Description: 159 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16122
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Thu-Thao.pdf15,05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.