Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15714
Title: Thông tư 27/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117.975-137 MHz dùng trên mặt đất sử dụng điều chế AM"
Authors: Bộ Thông tin và Truyền thông
Keywords: Kỹ thuật vô tuyến -- Luật và pháp chế -- Việt Nam
Issue Date: 2016
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15714
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luat-ky-thuat-vo-tuyen.pdf285,42 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.