Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15712
Title: Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư
Authors: Việt Nam. Quốc hội
Keywords: Luật thương mại
Đầu tư -- Luật và pháp chế -- Việt Nam
Issue Date: 2016
Abstract: Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016. Cụ thể, số lượng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ giảm từ 267 ngành, nghề xuống còn 243 ngành nghề, bao gồm một số ngành, nghề mới như: Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; Kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ; Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô; Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản; Sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG); Kiểm toán năng lượng; Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng… Trong đó, quy định về các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm: Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2017. Một nội dung đáng chú ý khác là quy định bổ sung các hoạt động đầu tư kinh doanh bị cấm. Theo đó, từ ngày 01/01/2017, ngoài các hoạt động theo quy định hiện hành như kinh doanh mại dâm; mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người; hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người…, hoạt động đầu tư kinh doanh bị cấm còn bao gồm hoạt động kinh doanh pháo nổ.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15712
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luat-dau-tu-kinh-doanh.pdf214,7 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.