Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15711
Title: Luật đấu giá tài sản
Authors: Việt Nam. Quốc Hội
Keywords: Luật đấu giá
Tài sản -- Luật và pháp chế -- Việt Nam
Issue Date: 2016
Abstract: Đây là một trong những nội dung mới của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016. Cụ thể, người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước; khoản tiền này do tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận nhưng tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá; trong khi trước đây quy định, khoản tiền đặt trước này chỉ tối thiểu là 1% và tối đa 15% giá khởi điểm. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; trường hợp khoản tiền đặt trước có giá trị dưới 05 triệu đồng thì người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản; người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng. Tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thu tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá và không được sử dụng tiền đặt trước vào bất kỳ mục đích nào khác. Khoản tiền đặt trước này và tiền lãi (nếu có) sẽ được hoàn trả cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc thời hạn khác do các bên thỏa thuận. Ngoài ra, Luật còn rút ngắn thời gian niêm yết thông báo việc đấu giá bất động sản. Cụ thể, tổ chức đấu giá phải niêm yết việc đấu giá tài sản là bất động sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và UBND cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá; thay vì 30 ngày như quy định trước đây. Thời gian niêm yết thông báo việc đấu giá động sản vẫn được giữ nguyên như quy định trước đây, là 07 ngày trước khi tiến hành đấu giá.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15711
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luat-dau-gia-tai-san.pdf597,29 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.