Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15076
Title: Giải tích II + III : Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến : Dùng cho sinh viên Kỹ thuật, cao đẳng, đại học, sau đại học
Authors: Trần, Bình
Keywords: Phép tính tích phân
Phép tính vi phân
Giải tích
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Citation: In lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sung
Abstract: Trình bày áp dụng phép tính vi phân vào hình học, tích phân bội, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường và mặt, phương trình vi phân. Lí thuyết về chuỗi kèm theo phụ chương các công thức thông dụng
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15076
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giai-tich-II-III.pdf221,91 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.