Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14922
Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiệu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Minh Quế: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Võ, Thị Thu Hồng (GVHD)
Ngô, Thị Diệu Thi
Keywords: Kế toán doanh nghiệp -- Khoá luận tốt nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14922
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo-Thi-Dieu-Thi.pdf2,86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.