Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14870
Title: Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu: Sách dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng
Authors: Nguyễn, Kim Anh
Keywords: Cơ sở dữ liệu
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: In lần thứ 4
Abstract: Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu. Các mô hình dữ liệu. Ngôn ngữ định nghĩa, thao tác dữ liệu đối với mô hình quan hệ. Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. Tổ chức dữ liệu vật lí. Tối ưu hoá câu hỏi. An toàn dữ liệu quản trị giao dịch. Tiếp cận mạng và phân cấp
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14870
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-ly-cua-cac-he-CSDL-P.1.pdf30,46 MBAdobe PDF Sign in to read
Nguyen-ly-cua-cac-he-CSDL-P.2.pdf7,49 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.