Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14556
Title: Cẩm nang kinh doanh Harvard: Quản lý dự án lớn và nhỏ
Other Titles: Business Essentials: Managing Projects Large and Small
Authors: Trần, Thị Bích Nga (dịch)
Phạm, Ngọc Sáu (dịch)
Nguyễn, Văn Quì (h.đ)
Keywords: Quản lí dự án
Issue Date: 2006
Publisher: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Tất cả những khía cạnh khác nhau liên quan đến dự án cũng như việc quản lý dự án được đề cập chi tiết trong nội dung cuốn sách "Quản lý dự án lớn và nhỏ" này.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14556
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cam-nang-kinh-doanh-Quan-li-cac-du-an-lon-va-nho.pdf6,4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.