Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14527
Title: Cẩm nang kinh doanh Harvard: Các kỹ năng Marketing hiệu quả
Authors: Trần, Thị Bích Nga (dịch)
Phạm, Ngọc Sáu (dịch)
Nguyễn, Thị Thu Hà (dịch)
Nguyễn, Văn Qui (h.đ)
Keywords: Marketing
Tiếp thị
Issue Date: 2006
Publisher: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Cuốn sách "Các kỹ năng Marketing hiệu quả" này đề cập đến mọi khía cạnh của lĩnh vực Marketing, bao gồm những khái niệm cơ bản và những vấn đề thách thức theo xu hướng của thời đại. Cuốn sách không những người mới bước chân vào lĩnh vực Marketing nhan chóng nắm bắt được những khái niệm Marketing cần thiết mà còn giúp những người đang làm công tác Marketing chuyên sâu như: nghiên cứu thị trường, đại diện bán hàng, quản lý Website, thương mại điện tử,... mở rộng tầm hiểu biết về những quy tắc cũng như chiến lược Marketing hiệu quả và chặt chẽ nhằm đạt được kết quả tối ưu trong công tác của mình.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14527
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cam-nang-kinh-doanh-Cac-ki-nang-tiep-thi.pdf20,1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.