Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14384
Title: Sàn sườn bê tông toàn khối
Authors: Nguyễn, Đình Cống
Keywords: Bê tô tông toàn khối
Bê tông cốt thép
Issue Date: 2008
Publisher: Xây dựng
Abstract: Đặc điểm và kết cấu các loại kết cấu sàn bê tông, các bộ phận của sàn sườn toàn khối. Tính toán nội lực bản và cấu tạo cốt thép bản sàn, nội lực dầm, cốt thép dầm, cấu tạo cốt thép...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14384
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
San-suon-be-tong-Toan-Khoi.pdf24,07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.