Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13682
Title: Thực trạng công tác kế toán và quản lý vốn bằng tiền tại doanh nghiệp tư nhân Phương Nam: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Hồ, Thị Yến Ly (GV hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Bích Trâm
Keywords: Kế Toán -- Quản lý
Issue Date: 7/2014
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13682
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Bich Tram.pdf1,55 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.