Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13679
Title: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Chú Chính Hòa Hiệp: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Hồ, Thị Yến Ly (GV hướng dẫn)
Đinh, Thị Huyền Trinh
Keywords: Kế Toán -- Quản lý
Issue Date: 7/2014
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13679
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh Thi Huyen Trinh.pdf1,2 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.