Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13602
Title: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH dịch vụ Nhật Tâm: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Hồ, Lan Ngọc (GV hướng dẫn)
Phạm, Thị Thanh Tuyền
Keywords: Tài chính doanh ngiệp
Issue Date: 6/2013
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13602
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[30-07-2013_19.00.47]pham_thi_thanh_tuyen_dh09dn.pdf1,1 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.