Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13214
Title: Tác động của vốn FDI đối với phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đề tài NCKH cấp trường
Authors: Vũ, Văn Đông
Keywords: Đề tài nghiên cứu khoa học -- Việt Nam -- Bà Rịa - Vũng Tàu
Vốn FDI-- Việt Nam -- Bà Rịa - Vũng Tàu
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13214
Appears in Collections:Viện Du lịch - Quản lý - Kinh Doanh (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
De tai NCKH cap truong - Vu Van Dong.pdf14,3 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.