Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11763
Title: Một số khó khăn trong học tập của trẻ vị thành niên và cách ứng phó của các em đối với những tình huống này
Authors: Lưu, Song Hà
Keywords: Tâm lý học
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tâm lý học, số 10; tr. 16-22
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11763
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tạp chí Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv211S102005016.pdf322,96 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.