Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10276
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐào, Trí úcvi
dc.date.accessioned2011-09-14T04:35:01Z-
dc.date.available2011-09-14T04:35:01Z-
dc.date.issued2005vi
dc.identifier.issn0866-7446vi
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10276-
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseriesNhà nước và pháp luật, số 9; tr. 3-15vi
dc.subjectNhà nước và pháp luậtvi
dc.titleNhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng - những thành tựu chủ yếu của 60 năm xây dựng và phát triểnvi
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S092005003.pdf3,91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.