Browsing by Author Nguyễn, Trọng Phúc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Cách mạng Tháng Tám - từ góc nhìn đổi mớiNguyễn, Trọng Phúc
2009Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện 60 năm nhìn lại.Nguyễn, Trọng Phúc
2010Giai cấp công nhân và vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.Nguyễn, Trọng Phúc
2009Giảng dạy lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam theo chương trình đổi mới đối với hệ đào tạo lý luận chính trị cao cấp.Nguyễn, Trọng Phúc
2006Hai mươi năm đổi mới - một chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt NamNguyễn, Trọng Phúc
2010Hồ Chí Minh - từ thực tiễn đến tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt NamNguyễn, Trọng Phúc
2005Hồ Chí Minh với con đường phát triển của cách mạng Việt NamNguyễn, Trọng Phúc
2004Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 55 năm xây dựng và trưởng thànhNguyễn, Trọng Phúc
2007Khoa học lịch sử Đảng với mục tiêu đào tạo cán bộ trong lãnh đạo, quản lý chủ chốt tại học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí MinhNguyễn, Trọng Phúc
2006Một số kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội trong những năm đổi mớiNguyễn, Trọng Phúc
2005Một số vấn đề về thời điểm kết thúc của thời hạn được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sựNguyễn, Trọng Phúc
2009Nguyễn ái Quốc trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân (1911 - 1941).Nguyễn, Trọng Phúc
2005Sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nướcNguyễn, Trọng Phúc
2009Tư duy lý luận của Đảng về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới.Nguyễn, Trọng Phúc
2008Về nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa trong luật tố tụng hình sự Việt NamNguyễn, Trọng Phúc
2010Xây dựng và hoạt động của nhà nước cách mạng Việt Nam nhận thức và thực tiễnNguyễn, Trọng Phúc
2005Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp đổi mớiNguyễn, Trọng Phúc
2006Đổi mới tư duy chính trị của Đảng trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mớiNguyễn, Trọng Phúc
2004Đường lối Cách mạng giải phóng dân tộc - sự phát triển sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 19 45Nguyễn, Trọng Phúc